Arsmedia in Slovenski filmski center
predstavljata film
Gorana Vojnovića

Doma

Benjamin Krnetić Dino Hajderović
Jernej Kogovšek Ivan Pašalić
Emir Hadžihafizbegović Mediha Musliović